Ściganie naruszeń praw producentów, dystrybutorów, nadawców VOD

Legalność treści w przypadku hostingu stanowi nieco skomplikowaną kwestię. Wedle prawa usługodawca platformy udostępnia dla użytkowników przestrzeń, dzięki której mogą dzielić się treściami. Oznacza to, że to po stronie użytkownika znajduje się obowiązek dysponowania prawami autorskimi do, który przesyła w ramach danego serwisu. Z kolei przy VOD to usługodawca wrzuca treści, co do których posiada licencje na wykorzystanie w ramach usługi wideo na życzenie. Najczęściej transmitowane są w ten sposób premierowe wydarzenia sportowe czy filmy. W przypadku gdy na takich portalach znajdują się nielegalne treści, serwis ma obowiązek ich usunięcia od momentu otrzymania zgłoszenia.

 

W imieniu uprawnionych z tytułu praw autorskich dokonujemy odpowiednich zgłoszeń do usługodawcy platformy. Jeśli treści znajdujące się na jego portalu mają charakter bezprawny, wzywamy do ich usunięcia, a w rezultacie braku podjęcia niezbędnych działań po stronie usługodawcy – kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Pisaliśmy o tym