Oznaczanie filmów kategorie wieków i symbole – nowe obowiązki

11 listopada 2022
/ Łukasz Jabkowski

Od połowy bieżącego roku obowiązuje nowe rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Od 1 maja wprowadziło ono m.in. przepisy związane ze zmianami w kwalifikowaniu i oznaczania programów na platformach VoD. Oznacza to, że obecnie dostawcy takich usług muszą dostosować się i wprowadzić odpowiednie symbole zgodne z wiekiem odbiorców poszczególnych materiałów. Na czym polegają główne założenia nowej regulacji? Co to oznacza dla VoD i platform wideo? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule.

 

W jaki sposób dotychczas w sposób powszechny oznaczano programy?

 

Na ten moment znane powszechnie były cztery kategorie programów. Oznaczane były z pomocą symbolu klucza na tle o różnych kolorach zamkniętym w czworoboku, a treści bez ograniczeń wiekowych nie były w żaden sposób oznakowane. Programy dla dorosłych kojarzyły się dotychczas z czerwono-białym tłem dla klucza, żółte dla widza od 12 roku życia, a pomarańczowe od 16 roku życia. Te kategorie dotychczas obowiązujące również zostały uwzględnione, a więc nadal będą obowiązywać.

 

Jakie zmiany zostały wprowadzone od połowy roku?

 

Obecnie programy będą oznaczane z pomocą liter: P, W, S i N. Każda z nich stanowi pierwszą literę wyrazów, które pozwolą w sposób bardziej szczegółowy sklasyfikować treści, które mogą pojawić się na ekrany. Kolejno będą to:

  • Przemoc pod literą P, 
  • Wulgaryzmy oznaczone jako W, 
  • Seks z literą S, 
  • N, jeśli w filmie lub materiale pojawiają się narkotyki.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu odbiorcy mogą łatwiej zidentyfikować zawartość oglądanego filmu lub materiału wideo. Oznaczenia co do zasady mają ograniczyć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój małoletnich pod kątem fizycznym, psychicznym lub moralnym. Nie zostało określone, gdzie dokładnie na ekranie powinny znajdować się dotychczasowe, jak i nowe oznaczenia. Regułą w tym zakresie pozostaje jednak, aby były one umieszczone w taki sposób, aby były widoczne i łatwo rozpoznawalne.

 

Nowe zasady oznaczania filmów – na co zwrócić uwagę?

 

KRRiT wskazuje, że regularnie będzie sprawdzać dostawców telewizyjnych, radiowych, VOD i platformy z materiałami filmowymi pod kątem przestrzegania przez nadawców przepisów chroniących małoletnich. Na ten moment wskazuje się, że z konieczności oznaczania wedle wyżej wymienionych zasad wyłączone są m.in.: 

  • serwisy informacyjne, 
  • reklamy, 
  • telesprzedaż, 
  • transmisje sportowe, 
  • przekazy o charakterze tekstowym.

Autor: