Nielegalne przesyłanie strumieniowe i naruszanie praw autorskich na platformie Discord

25 lipca 2022
/ Łukasz Jabkowski

Streaming niejako wyposaża użytkowników w nieograniczony dostęp do biblioteki plików – np. albumów muzycznych. Jednakże niezależnie od tego, czy oglądasz ulubiony serial albo finał rozgrywek sportowych jeżeli następuje to bez stosownej zgody podmiotu posiadającego prawa autorskie lub prawa pokrewne jest to co do zasady nielegalne i określane jako piractwo cyfrowe. W związku, z czym narażasz się na nie tylko na złośliwe oprogramowanie czy ryzyko związane z włamaniem lub oszustwem, ale także na ewentualne sankcje. Wyżej wspomniane praktyki mają miejsce na szeroką skalę na platformie Discord. Co, gdy zostaniesz przyłapany na nielegalnym przesyłaniu strumieniowym? Jakie są tego następstwa? Dowiesz się w tym artykule!

 

Czy możesz przesyłać materiały strumieniowo na Discordzie?

 

Streaming to działanie polegające na udostępnianiu audycji telewizyjnej lub utworu. Discord to aplikacja służąca do obsługi wiadomości błyskawicznych. Jedną z głównych funkcji na platformie, która ma powszechny charakter, jest wykorzystywanie opcji strumieniowego przesyłania wideo online. W skład serwisów, których prawa autorskie poprzez zastosowanie streamingu są w ten sposób łamane, wchodzi wiele branżowych gigantów, takich jak Netflix czy Disney Plus. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tego typu praktyki są po prostu nielegalne. Niestety, nie oznacza to, że przesył danych bez wyraźniej zgody lub licencji jest niemożliwy. Niektóre serwery działające w ramach Discord po części pozwalają na agregowanie tego typu treści.

 

Jakie zagrożenia niesie za sobą piractwo cyfrowe?

 

Osoba, która rozpowszechnia czyjąś pracę, w tym przypadku utwory bądź programy telewizyjne, nie posiadając wyraźnej zgody lub licencji uprawnionego podmiotu, podlega odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Wiąże się to z odpowiednią zapłatą na rzecz autora. Co ważne, zgodnie z art. 116 Ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne każda osoba, która nie posiada uprawnienia lub wbrew prawu udostępnia cudzą pracę w wersji oryginalnej lub w formie opracowania, fonogramu wideogramu itd. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub w najgorszych przypadku karze pozbawienia wolności do lat 2. Co więcej, jeżeli popełnienie wyżej wymienionego czynu ukierunkowane było na osiągnięcie korzyści majątkowej, to w takim razie mamy do czynienia z karą pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast jeśli podmiot uczynił sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu, to sankcja wynosi od 6 do 5 miesięcy pozbawienia wolności.

 

Warto podkreślić, że odpowiedzialność cywilną lub karną obarczony jest również dostawca takiego oprogramowania, który umożliwia cały proces nielegalnego streamingu. Użytkownicy w szybki i prosty sposób docierają do treści, na których udostępnienie uprawnione podmioty nie wyraziły zgody.

 

Czy jako widz korzystający z nielegalnego streamingu podlegasz odpowiedzialności karnej lub cywilnej?

 

Na gruncie prawa polskiego pobieranie treści cyfrowych, które podlegają ochronie, koliduje z prawidłowym wykorzystaniem dzieła i w ten sposób narusza uzasadnione interesy tych podmiotów. Więc również w przypadku widza wykorzystującego fakt funkcjonowania piractwa cyfrowego, ponosi on odpowiedzialność karną lub cywilną. Można się jej doszukiwać, w sytuacji, gdy jednostka w pełni świadomie ogląda nielegalne transmisje. Na podstawie przesłanek obiektywnych ustalana jest wyżej wspomniana świadomość. Co ważne, należy podkreślić, że odpowiedzialność cywilna może mieć miejsce niezależnie od tego, czy osoba jest poinformowania o praktykowaniu niezgodnych z prawem czynności.

 

Legalność funkcji przesyłania strumieniowego

 

Między piractwem i dozwolonym użyciem istnieje cienka granica. Z prawnego i moralnego  punktu widzenia warto zwracać uwagę na kwestie związane z prawami autorskimi. Na platformach takich jak Discord zapewniających dostęp do streamingu, który w sobie nie jest nielegalny, obecnie można się spotkać z przypadkami cyfrowego piractwa. Karalny jest rodzaj odbieranej treści.

Autor: