Jakie są cele fundacji? Dowiedz się co tak naprawdę robimy!

26 sierpnia 2022
/ Łukasz Jabkowski

Nasza inicjatywa powstała w celu ochrony praw autorskich praw autorskich i pokrewnych producentów, dystrybutorów oraz nadawców filmów, oraz programów audiowizualnych. Jeśli zaliczasz się właśnie do tej grupy, a Twoje materiały zostały w jakikolwiek sposób naruszone – skontaktuj się z nami! Antypiracy działa na rzecz producentów, dystrybutorów oraz nadawców filmów i pomaga im w ochronie ich interesów w Internecie. Pomożemy Ci, jeśli Twoje dobra majątkowe lub niemajątkowe m.in. zostały skopiowane, były transmitowane poza Twoim serwisem czy też zostały wykorzystane w sposób nielegalny bez Twojej wiedzy.

 

Wsparcie i propagowanie legalnych treści w Internecie

 

Tutaj trzeba mieć na uwadze, że przeciwdziałanie piractwu internetowemu jest niejednokrotnie niezwykle skomplikowanym procesem. Ściganie naruszeń praw autorskich, dystrybutorów czy programów audiowizualnych jest złożone i dlatego staramy się pomagać Przy wystąpieniu takiej sytuacji zajmujemy się świadczeniem kompleksowej pomocy. Ponadto warto wspomnieć, że wedle naszego statutu możemy udzielać również nieodpłatnej pomocy prawnej, a także chcemy zwiększać świadomość prawną społeczeństwa. Dodatkowo wedle naszej inicjatywy istotne jest działanie na rzecz rozwoju rynku audiowizualnego w Polsce, a w szczególności promocja takiej postawy i Rzeczypospolitej Polskiej również za granicą.

 

Nie tylko pomoc prawna – ważna jest także odpowiednia edukacja

 

Przeciwdziałanie pewnym sytuacjom występującym na rynku filmów, materiałów, producentów i dystrybutorów to jedno. Trzeba mieć na uwadze, że niezwykle istotnym aspektem pozostaje kwestia edukacji społecznej w tym zakresie. Bardzo często wielu użytkowników nie ma świadomości, że korzysta ze źródeł umieszczonych w sieci w sposób nielegalny. Tutaj zajmujemy się m.in. pomocą i organizacją wolontariatu w tym zakresie oraz szeroko zakrojoną działalnością charytatywną. Dzięki temu możliwe jest świadczenie pomocy w ochronie praw autorskich, dystrybutorom oraz nadawcom filmów czy programów audiowizualnych. Połączenie działań o charakterze prawnym z szerzeniem odpowiedniej wiedzy oraz informacji ma bardzo wysoką efektywność z perspektywy długoterminowej.

 

Twoje prawa zostały naruszone i nie wiesz co z tym zrobić?

 

Warto w tej sytuacji skontaktować się ze mną. Doradzę Ci w Twojej sytuacji, a następnie dopasuje odpowiednie rozwiązania prawne dostosowane do Twojej sprawy. Każdy przypadek jest nieco inny – wymaga więc podejścia w sposób indywidualny do poszczególnych okoliczności faktycznych. Jeśli masz pytania lub wątpliwości w zakresie Twoich materiałów opublikowany w Internecie bądź jako producent czy dystrybutor – zapraszam do kontaktu!

Autor: